TUYỂN DỤNG

HOLO GREEN SOLTUONS TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ.\
DỰ ÁN, THU NHẬP CAO

TUYỂN DỤNG

  • TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH

    TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH, NHÂN VIÊN KINH DOANH dự án vật liệu xây dựng, thị trường chính các tập đoàn xây dựng: Coteccons, RIcons, FDC, Hòa Bình,....
    Đọc tiếp
google3c658618c2978d42.html Scroll