VƯỜN ĐỨNG CHẬU NHỰA

VƯờn đứng, Vườn trên tường có thể được trồng trong các hệ thống lắp ghép dể dàng từ các chậu nhựa, hoặc có thể trồng được trông các túi vải.

google3c658618c2978d42.html Scroll