MÀNG CHỐNG THẤM

Màng chống thấm được sử dụng hỗ trợ chống thấm trong thi công vườn trên mái, ngăn cách giữa sàn bê tông và tấm thoát nước, chống hiện tượng đâm thủng cao, hạn chế tối đa rễ cây ăn sâu làm thủng mái, trần nhà.

google3c658618c2978d42.html Scroll